asbest inventarisaties eindcontrole - kantoorpand Flamant

Kwaliteit

De KAM-coordinator (Kwaliteit, Arbo en Milieu) controleert en bewaakt de kwaliteitssystemen van de Flamant bedrijven voortdurend. Met (on)aangekondigde audits worden kwaliteitsprocessen getoetst aan de diverse norm-elementen. De kwaliteit binnen de Flamant bedrijven, blijft hiermee gewaarborgd.
 

Wilt u meer informatie? Lees dan hieronder verder.
 

Procescertificaat Asbestinventarisatie | Adviesbureau Flamant

Adviesbureau Flamant BV is gecertificeerd door Normec Certification BV voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie conform het “Certifcatieschema voor de Procescertificaten voor Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering” door de Stichting Ascert.

Het certificaatnummer is 07-D070124.

Voor meer informatie over Adviesbureau Flamant  kunt u hier terecht.

 

Accreditatie registratienummer I189 | Flamant Laboratory  is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA).
Voor meer informatie over Flamant Laboratory b.v. kunt u hier terecht.
 

Accreditatie registratienummer L603 | Flamant Analyse is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA).
Voor meer informatie over Flamant Analyse b.v. kunt u hier terecht.
 

Flamant Analyse neemt ook deel aan alle beschikbare ringonderzoeken. Hierbij worden voor alle verrichtingen van het laboratorium monsters aangeboden met onbekende referentie. De monsters worden vervolgens geanalyseerd conform de vereiste norm. De gevonden waarden worden ingezonden waarna een certificaat wordt afgegeven met de prestatie-index voor de desbetreffende verrichting.
 

Heeft u vragen of zou u graag meer informatie wensen? Wij verzoeken u dan vriendelijk om contact op te nemen met de kwaliteitsmanager van Flamant via het volgende e-mailadres: kwaliteit@flamant.nl.

Voor al uw vragen over Asbest & Chroom 6
  • Efficiënt
  • Vakkundig
  • 24/7 inzetbaar
  • Uitstekende service
  • Kostenbesparende aanpak
Klik hier als u meer (vrijblijvende) informatie wenst!