asbest inventarisaties eindcontrole - kantoorpand Flamant

Asbestinventarisaties

Wat is een asbestinventarisatie?

Vanaf 1993 is het gebruik van asbest verboden. In gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd wordt nog regelmatig asbest aangetroffen. Asbest was in die tijd een zeer goedkoop, goed isolerend en sterk materiaal wat veel werd gebruikt in de bouw. Om erachter te komen of uw woning of pand asbest bevat, wordt er door een professioneel en gecertificeerd bedrijf als Adviesbureau Flamant een asbestinventarisatie gedaan. Voor gebouwen (huizen, kantoren, complexen, etc. ) die vóór 1994 gebouwd zijn, is het verplicht een asbestinventarisatie uit te laten uitvoeren voordat deze gesloopt of gerenoveerd worden.

 

Licht destructief asbestonderzoek

Bij dit asbestonderzoek worden alle verdachte bronnen in kaart gebracht en worden daar monsters van genomen. Uit analyse van de genomen monsters wordt duidelijk of een bron asbesthoudend materiaal bevat en worden de soort(en) asbest en de percentages asbest inzichtelijk gemaakt. Dit is van belang wanneer het aangetroffen asbesthoudende materiaal verwijderd zal moeten worden. Licht destructief asbestonderzoek werd ook wel asbestinventarisatie Type A genoemd.

 

Zwaar destructief asbestonderzoek

Dit is een uitgebreid onderzoek waarbij destructief onderzoek plaatsvindt. Denk hierbij aan spouwmuren, dak constructies e.d. Dit onderzoek geeft een volledig beeld van uw woning of het gebouw en mag geen uitsluitingen bevatten. Een zwaar destructief asbestonderzoek vindt in de regel plaats in samenwerking met een (asbestverwijdering) gecertificeerd bedrijf. Zo  kan bij destructieve handelingen een mogelijke asbestbesmetting tot een minimum worden beperkt. Zwaar destructief asbestonderzoek stond ook wel bekend als asbestonderzoek Type B.

Na een inventarisatie ontvangt u een helder rapport welke u een volledig beeld geeft van alle aanwezige asbestbronnen. Deze zal, indien mogelijk, digitaal aan u worden toegestuurd.

Naast inventarisaties en risicobeoordelingen, kan Adviesbureau Flamant u ook assisteren bij de aanvraag van een sloopvergunning of het opstellen van een asbestbeheersplan voor uw pand.

 

Kosten van een asbestinventarisatie

De kosten voor een asbestinventarisatie verschillen. Dit hangt af van wat voor soort asbestonderzoek het is (licht of zwaar) en wat er onderzocht moet worden (eengezinswoning, villa, schuur, object bijv. leiding, etc.)

Asbestinventarisatie bouwwerk / object vanaf  € 350,00

 

Asbestinventarisatie laten uitvoeren

Neem contact op met Adviesbureau Flamant voor meer (vrijblijvende) informatie. Bel naar: 076 542 95 63 of mail naar: info@flamant.nl. Wilt u liever teruggebeld worden? Vul dan uw telefoonnummer in op het contactformulier.