inspecteur

Risicoklasse asbest

21 mei 2019

Risicoklasse 1:

Bij risicoklasse 1 is de kans relatief laag dat er asbest vrijkomt tijdens verwijdering, maar men moet doorgaans nog steeds de voorzorgsmaatregelen aanhouden, zoals beschermende kleding en een masker. Hechtgebonden, niet aangetast of verweerd asbesthoudend materiaal dat zonder breken verwijderd kan worden valt onder risicoklasse 1. Ook mag de asbestconcentratie die vrijkomt tijdens de sanering niet boven de 2.000 vezels per m3 uitkomen. Asbest in deze klasse zou je onder bepaalde omstandigheden zelf mogen verwijderen.

 

Risicoklasse 2:

In deze klasse is het risico dat de asbestconcentratie vrijkomt wat hoger. Degene die het asbest verwijderd moet in het bezit zijn van een certificaat om asbest te mogen saneren. Daarnaast moet er speciale beschermende kleding gedragen worden en zijn een decontaminatie-unit en een terreinafzetting aanwezig. Het asbest wat onder deze klasse valt is hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest, waarbij er niet gegarandeerd kan worden dat het materiaal niet zal breken. De eindcontrole van deze sanering, wordt uitgevoerd door een daartoe geaccrediteerd laboratorium.

 

Risicoklasse 2A:

Ook in deze risicoklasse is de kans dat de asbestconcentratie vrijkomt erg hoog en moet de saneerder een speciaal certificaat in bezit hebben. Er is sprake van een risicoklasse 2A wanneer in het materiaal amfibole asbest is toegevoegd of wanneer breken van het asbestmateriaal niet te vermijden is en er meer dan 2.000 vezels per m3 vrijkomen. Na een sanering van asbest uit risicoklasse 2A volgt altijd een uitgebreide eindcontrole, door een geaccrediteerd laboratorium.