Hoe ziet asbest eruit

Hoe ziet asbest eruit?

12 oktober 2022

Asbest is een gevaarlijk materiaal dat vroeger veel werd gebruikt in de bouw. Tegenwoordig is asbest verboden, maar we ontvangen dagelijks nog meldingen van asbest in woonhuizen, kantoorpanden, stallen, garages en andere bouwwerken en objecten. Het probleem met asbest is dat het -voor een leek- heel moeilijk is om met het blote oog vast te stellen of een materiaal asbest bevat of niet. In dit artikel leest u meer over hoe asbest eruitziet, wat het zo lastig maakt om asbest te herkennen en wat u kunt doen als u asbesthoudend materiaal vindt.

Zo ziet asbest eruit:

Zo ziet asbest eruit

Asbest heeft een vezelachtige structuur, wat op bovenstaande afbeelding heel goed te zien is. Deze afbeelding toont echter een uitvergroot beeld van asbesthoudend materiaal onder een microscoop. Met het blote oog zijn deze vezels niet te zien.

Risico herkennen

Deze minuscule asbestvezels zijn niet zichtbaar voor het blote oog. Het is daarom onmogelijk om asbesthoudend materiaal puur op het zicht en met zekerheid te herkennen. Een visuele inspectie biedt geen zekerheid, maar het maakt het wel eenvoudiger om risicovol materiaal te herkennen en in dat geval een asbest analyse aan te vragen.

Sinds 1994 is asbest verboden. Twijfelt u over een materiaal in een bouwwerk dat (ruim) na 1994 gebouwd is? Dan kunt u ervan uitgaan dat dit geen asbest is. Bij materialen van gebouwen die voor 1994 zijn gebouwd of verbouwd kan wel asbesthoudend materiaal gebruikt zijn. Alleen een analyse kan uitsluitsel bieden.

Hoe ziet asbesthoudend materiaal eruit?

Asbesthoudend materiaal is vaak donkergrijs van kleur en ziet er grof uit. De asbestvezels zitten opgesloten in het materiaal, zolang het materiaal nog volledig intact is. Er is dan ook geen acuut gezondheidsrisico. Wanneer het materiaal beschadigd is of wanneer u werkzaamheden gaat verrichten aan dit materiaal bestaat de kans dat de vezels vrijkomen in de lucht en via deze weg ingeademd worden.

Hoe zien asbestplaten eruit?

Asbest werd in veel verschillende toepassingen gebruikt. Momenteel zijn meer dan 3.500 producten bekend waarin asbest is gebruikt. Twee van de meest voorkomende toepassingen zijn golfplaten en vlakke plaat. Golfplaten van voor 1994 bevatten asbest als ze de volgende codering hebben: NF, AT of CAF. Deze codering staat op de rand van de golfplaat gedrukt en bevat vaak ook de productiedatum.

Asbest in vlakke cementplaten is vaak te herkennen aan een wafelstructuur in de vorm van honinggraat of aan een geelbruine kleur. Asbestcement wat buiten is toegepast is ook te herkennen aan asbestbloemen, dit zijn witte vlekken die over het oppervlak verspreid zijn.

Expert van Flamant inschakelen

Wanneer u vermoedt dat u asbesthoudend materiaal heeft aangetroffen adviseren we dan ook altijd om een expert in te schakelen om een analyse uit te voeren. U kunt ook zelf een asbestmonster nemen, daarvoor stellen wij een testpakket ter beschikking. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.