Asbest in het dak van een herenhuis

Hoe weet ik of mijn dak asbest heeft?

02 december 2022

Het Landelijk Verbod Asbestdaken 2024 van de overheid is niet meer van kracht. Echter heeft de overheid wel de intentie om alle daken die asbest bevatten te laten vervangen. Ook verzekeringsmaatschappijen zijn niet blij met asbestdaken. We weten allemaal wat de mogelijke gevaren van dit materiaal zijn. Met dit in het vooruitzicht is het goed om uw dak preventief te controleren. Maar hoe weet u nu zeker of uw dak asbest heeft en wat moet u doen als u asbest heeft ontdekt? In dit artikel leggen we dit uit.

Op deze plekken komt u asbest tegen

Al sinds 1993 is asbest een verboden grondstof in Nederland. In nieuwe producten voor dakbedekking wordt het materiaal niet meer gebruikt, maar het komt nog wel voor in oudere panden, woningen, garages, stallen en loodsen en producten zoals golfplaat, leien en dakbeschot.

Golfplaten dak van een stalAsbest dakbeschot in een schuur

Dak controleren op asbest

Zo controleert u uw dak op asbest:

 

Geen asbest:
Er zit geen asbest in uw dak in de volgende gevallen:

  • Het dak is later dan 1 januari 1994 aangebracht
  • Het dak bestaat uit golfplaten met de codes NT, AF, AFM, NA, AP of AV. Deze codes geven aan dat geen asbest verwerkt is in het materiaal.

Als een van bovenstaande punten van toepassing is, hoeft u het dak niet te vervangen.

 

Wel asbest:
U bent vrijwel zeker dat uw dak asbest heeft als het bestaat uit:

  • oudere golfplaten welke vaak al verweerd zijn
  • oudere leien welke vaak al verweerd zijn
  • een geelbruine of grijze vlakke plaat tegen de binnenzijde van het dak (dakbeschot)

 

Misschien:
Is het dak ouder dan 1994 en staan in de dakbedekking geen codes? Dan zit hier misschien asbest in. Om uit te sluiten dat uw dak asbest bevat, kunt u bij uw gemeente een bouwvergunning van uw pand opvragen. Bij een bouwvergunning horen de bouwtekeningen. Deze tekeningen geven een indicatie van de gebruikte materialen voor het bouwen van het pand, waaronder mogelijk asbest. De architect zal dit mogelijk beschreven hebben. Als u het woord ‘Eternit’ of ´ABC-plaat´ leest, dan is de kans groot dat het asbest is.

Asbest aan de binnenkant van het dak

Asbest kan echter ook aan de binnenkant van het dak zitten. Vaak is dit isolatiemateriaal of dakbeschot. Is dit ook voor 1993 aangebracht? Wellicht dat er dan asbest aanwezig is.

Dit moet u doen: risico beperken

Om definitief uitsluitsel te krijgen of er wel of geen asbest aanwezig is in uw dak, kunt u een asbestanalyse laten uitvoeren door een specialist. Of u neemt zelf een monster, wij stellen hiervoor een testpakket ter beschikking. Asbest is immers niet met het blote oog te zien. Als uit het onderzoek blijkt dat er asbest in uw dak zit, is het verstandig om het dak te vervangen. Omdat deze daken door weer en wind steeds meer beschadigd raken, komen er kleine asbestvezels vrij welke schadelijk zijn voor uw gezondheid.

Een nieuw dak plaatsen is dan de meest veilige keuze. Ook als u bijvoorbeeld uw pand wil laten verzekeren of zonnepanelen wil laten plaatsen is het goed om te weten of de dakbedekking of het dakbeschot geen asbest bevat!