Kwaliteit, accreditatie en certificatie

Kwaliteitsmanager

De kwaliteit van de Flamant bedrijven wordt continu bewaakt door de K.A.M. (Kwaliteit, Arbo en Milieu) coördinator welke de kwaliteitssystemen van de Flamant bedrijven voortdurend controleert. Alle kwaliteitsprocessen worden hierbij gecontroleerd aan de hand van de desbetreffende norm-elementen. Tevens wordt door een externe kwaliteitsmanager steekproeven genomen op kwaliteitsgebied.

 

Accreditatie

Accreditatie registratienummer I189 | Flamant Laboratory

Flamant Laboratory is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA), conform ISO 17020.

Accreditatie registratienummer L603 | Flamant Analyse

Flamant Analyse is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie (RvA), conform ISO 17025.

 

Flamant Analyse neemt ook deel aan alle beschikbare ringonderzoeken. Hierbij worden voor alle verrichtingen van het laboratorium monsters aangeboden met onbekende referentie. De monsters worden vervolgens geanalyseerd conform de vereiste norm. De gevonden waarden worden ingezonden waarna een certificaat wordt afgegeven met de prestatie-index voor de desbetreffende verrichting.

Erkenning in België

Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2020 door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg is Flamant Analyse BV per 1 november aanstaande een erkend laboratorium voor de verrichting: identificatie en (semi-) kwantitatieve bepaling van asbestvezels middels stereo- en polarisatiemicroscopie en/of SEM/RMA (NEN5896).

Certificatie

Adviesbureau Flamant is gecertificeerd door Normec Certification BV voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie conform het “Certifcatieschema voor de Procescertificaten voor Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering” door de Stichting Ascert.

 

Voor al uw vragen over Asbest & Chroom 6!
  • Efficiënt
  • Vakkundig
  • 24/7 inzetbaar
  • Uitstekende service
  • Kostenbesparende aanpak
Neem vrijblijvend contact met ons op